Dienstverlening

 

Werving&Selectie

U heeft een vacature, waarin u (per direct) een nieuwe werknemer in dienst wilt nemen, door hem of haar een rechtstreeks dienstverband aan te bieden. Na een uitgebreide inventarisatie van uw bedrijf, afdeling en vacature gaan we voor u op zoek naar kandidaten die hiervoor geschikt zijn. De kandidaten worden uitgebreid gescreend en worden ten alle tijden persoonlijk gesproken. Daarnaast zorgen wij voor een uitgebreide toelichting op het cv zodat u beschikt over volledige informatie om tot een juiste keuze te komen in de voorselectie. Gedurende het sollicitatietraject dat u doorloopt met uw potentiële nieuwe werknemer, zijn we continu dichtbij ter ondersteuning en evaluatie.

Na afronding van het Werving&Selectie traject en een ondertekende arbeidsovereenkomst tussen u en de nieuwe werknemer, zal Mind-Change u een op voorhand afgesproken W&S Fee in rekening brengen als vergoeding voor de dienstverlening. Uiteraard vinden er, indien gewenst,  evaluatiemomenten plaats met u en de kandidaat voor het beëindigen van de proeftijd, maar ook verder op in het eerste jaar. Dit omdat wij een dienstverlening kennen, die gericht is op de lange termijn en de kwaliteit willen blijven borgen.

Executive Search:

Deze dienst komt op veel punten overeen met de Werving&Selectie procedure.  Het verschil zit in een tweetal aspecten. Aller eerst gaat het bij Executive Search, vaak om functies op bedrijfs-kritische posities in commercie, management en/of directie. Dit vraagt meer dan alleen reguliere W&S opdracht, aangezien dit type functies vaak meer specifieke eisen stelt aan het profiel van een kandidaat. Ten tweede nemen wij dit soort opdrachten aan op basis van exclusiviteit, hetgeen betekent dat wij een periode met u afspreken, waarin wij de enige partij zijn die met deze vacature aan de slag gaan. Uiteraard maken we in dit geval dan ook maatwerkafspraken mbt de manier waar op wij deze vacature voor u invullen en het netwerk dat we hier voor aanspreken.

Detachering:

Detavast:
U heeft een vacature, die u wilt invullen, maar heeft niet de ruimte en/of de behoefte om dat (direct) te doen middels een rechtstreeks dienstverband met een kandidaat. Dan is detacheren een prima alternatief. Bij het invullen van een vacature op basis van detachering, nemen wij na de werving&selectie van een geschikte kandidaat, het werkgeverschap (tijdelijk) uit handen. Conform de arbeidsvoorwaarden die u persoonlijk met de kandidaat overeenkomt, bieden wij de kandidaat een contract aan. Wij regelen alle administratie, loonbetaling, vakantiegeld, pensioen en verzekeringen in deze periode. De periode van detachering is minimaal 1200 uur, waarna de kandidaat kosteloos kan worden overgenomen. Gedurende deze periode zal er uiteraard regelmatig evaluatie plaatsvinden met u en de kandidaat.

Projectmatige detachering:
U heeft een tijdelijke vacature of een project waardoor u een projectmatig capaciteitsvraagstuk heeft. Mind-Change kan hier invulling aangeven door middel van het detacheren van tijdelijke medewerkers obv detachering, als ZZP of als freelancer. Het principe is hetzelfde als bij “detavast”, Mind-Change wordt tijdelijk werkgever/opdrachtgever voor de ingezette kandidaat en zal alle administratie, loonbetaling, vakantiegeld, pensioen en ook in geval van een ZZP’er, de facturatie en verzekeringen in deze periode op zich nemen. Al vorens de inzet van een ZZP’ er heeft Mind-Change altijd de VAR verklaring en KvK inschrijving gecontroleerd op juistheid en geldigheid.