Kwaliteit, Certificering en Veiligheid

Veilig en fraudebestendig werken is een must, natuurlijk ook voor Mind Change . Om dit te benadrukken hebben wij gekozen voor servicepartners die VCU en NEN 4400-1 gecertificeerd zijn.

Mind Change is een jong bedrijf en we werken uiteraard aan onze eigen certificering. Om dit tot uitdrukking te brengen volgen wij alle procedures die veilig werken bevorderen zoals het inventariseren van risico’s en de analyse van eventuele PBM’s. Daarnaast checken wij uiteraard kredietwaardigheid van onze opdrachtgevers en persoonlijke documenten als identificatie, VOG (indien relevant), VCA en diploma’s.